RADIO NORGE MORGENKLUBBEN

Utfordring:

Posisjoner og øk kjennskapen til Radio Norge gjennom promotering av Morgenklubben. Et av radiokanalens mest populære programmer. Gjør gjerne noe nytt og utradisjonelt, med utgangspunkt i tradisjonelle kanaler – print.

Løsning:

En annonsekampanje som kombinerer styrkene til print, digitalt/sosiale medier, samtidig som den la grunnlaget for redaksjonelt innhold i sendingene. Vi tok utgangspunkt i programmets populære, ofte generiske, Topp 10-lister og ga dem en tvist.

Hvert av Morgenklubbens medlemmer fikk en egent Topp 10-liste, skrevet av de øvrige medlemmene. Det respektive medlemmet fikk ikke se listen før den var på trykk, samme dag som de skulle gå gjennom listen direkte i studio.

Konseptet la grunnlaget for aktiviteter på Morgenklubbens Facebook-side, hvor vi blant annet teaset, delte innhold, lot lytterne komme med innspill og gikk i dialog med fansen. Denne dialogen dannet grunnlaget for en annonse hvor vi fremhevet lytternes Topp 10-liste om Morgenklubben.