FELLESKJØPET

Rundt på landets veier ruller Felleskjøpets splitter nye bulkbiler. Oppgaven var å lage design som appellerte til den nye og unge bonden, samtidig som vi ivaretok norske verdier. Det ble derfor hentet inspirasjon til designet fra både nasjonalromantikken og samtiden. Noe som resulterte i bulkbiler med en tydelig fremtoning, som er svært synlige ute på de norske veiene, samtidig som det skapte harmoni blant bilistene.

DESIGN

VIEW ALL